MediYoga & Medicinsk Yoga

Den yogan som jag arbetar med och undervisar i är MediYoga och Medicinsk Yoga. Denna lugna yoga kan fungera för alla; gammal eller ung, smidig eller stel, frisk eller sjuk. MediYoga fungerar för olika behov t.ex. vid ryggbesvär, hjärtproblem, migrän, astma, stress, smärta, utmattningssymtom och sömnproblem. Den är också bra för kropp och själ även om du inte har några direkta besvär.  

Hälsotrim erbjuder MediYoga och Medicinsk Yoga både enskilt och i grupp, för privatpersoner och företag/föreningar. Läs mer under rubrikerna i menyn till vänster. 

FORSKNING MEDIYOGA
2010 började Danderyds sjukhus som första sjukhus i Norden använda MediYoga vid rehabilitering av sina hjärtpatienter. Idag används MediYoga på fler än 260 olika sjukhus och vårdcentraler i Sverige. För att verka inom vården behövs evidens, underlag på att det verkligen fungerar. I samverkan med Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset och andra institutioner genomför man regelbundet nya studier som ger medicinskt underlag på varför MediYoga fungerar så bra. Ett exempel är en publicerad studie från 2013 på Karolinska Institutet där MediYoga jämförs med traditionell sjukgymnastik och besök hos ryggspecialist. Resultatet visar MediYoga som den mest kostnadseffektiva metoden mot ospecificerad ryggsmärta.

För mer info kring forskning om yoga se MediYoga Sveriges hemsida.